Danh mục
Tất cả
Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

Ngày cập nhập:  9/11/2016

 

Tên thủ tục

 

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

 

Trình tự thực hiện

 Tổ chức/cá nhân đề nghị cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa Sở Công Thương Vĩnh Phúc.
Địa chỉ: 16 Lý Thái Tổ - Đống Đa - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Thời gian nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần
- Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị hợp  lệ, Sở Công Thương lập kế hoạch để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và gửi thông báo thời gian, địa điểm tiến hành xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức/cá nhân.
- Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức kiểm tra, đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm bằng bộ câu hỏi, cơ quan có thầm quyền cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức/cá nhân đạt yêu cầu (đã trả lời đúng trên 80% câu hỏi ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành trong bài kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm).

 

Cách thức thực hiện

Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Sở Công Thương. Địa chỉ 16 Lý Thái Tổ - Đống Đa - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

 Hồ sơ gồm:
Đơn đề nghị kiểm tra, xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Mẫu số 01a tại Phụ lục 4 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT;
Bản sao Giấy Chứng minh thư nhân dân;
Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí;
Danh sách đề nghị kiểm tra để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Mẫu số 01b tại Phụ lục 4 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT);
Bản sao (có xác nhận và đóng dấu của tổ chức xin cấp Giấy xác nhân kiến thức về an toàn thực phẩm): Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  hoặc Giấy Chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã.  
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
*Ghi chú: (Mục d và e áp dụng cho các tập thể, không áp dụng cho cá nhân)

 

Thời hạn giải quyết

Tiếp nhận, thông báo hồ sơ hợp lệ và thời gian kiểm tra kiến thức: 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ);
  - Cấp Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm: 03 ngày làm việc (kể từ ngày tổ chức kiểm tra kiến thức đối với những người đã đạt trên 80% số câu trả lời đúng)

 

Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương  (theo quy định tại Điều 9 của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT)

 

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm

 

Kết quả thực hiện

Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

 

Lệ phí

30.000 đồng (Ba mươi nghìn đồng chẵn)/01 người (theo quy định tại Thông tư 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013

 

Tên mẫu đơn, tờ khai

Phụ lục 1 (Mẫu 01a): Đơn đề nghị kiểm tra, xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm ban hành theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT
- Phụ lục 1 (Mẫu 01b): Danh sách đề nghị kiểm tra xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm ban hành theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT

 

Yêu cầu thực hiện

Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm chỉ cấp cho những người đã trả lời đúng từ 80% tổng số câu hỏi (gồm các câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành) trở lên.
- Nội dung kiến thức về an toàn thực phẩm bao gồm kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành về an toàn thực phẩm, trong đó:
• Kiến thức chung về an toàn thực phẩm gồm: Các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm; các mối nguy an toàn thực phẩm; điều kiện an toàn thực phẩm; phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm; thực hành tốt an toàn thực phẩm.
• Kiến thức chuyên ngành về an toàn thực phẩm gồm: Các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

 

Căn cứ pháp lý

Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;
- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;
- Thông tư 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn thực phẩm.
- Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05/10/2012 của Bộ Công Thương Quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

 

Các file đính kèm

 

Không

 

 
In bài này   Quay lại

Nộp hồ sơ tại đây

Gửi hồ sơ trực tuyến.
Tên hồ sơ (*)
Họ và tên người gửi HS (*)
Nơi làm việc (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Email (*)
Nội dung hồ sơ
File đính kèm

Thông tin chi tiết xin liên hệ

Bộ phận một cửa:
​Tel: 0211.3862.472 - Fax: 0211. 3862477

Cơ quan chủ quản: SỞ CÔNG THƯƠNG VĨNH PHÚC
Đơn vị phụ trách trang tin điện tử: TRUNG TÂM THÔNG TIN-XTTM
Địa chỉ: Phường Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
ĐT: 84211 3843 456 - Fax: 84-2113 843357
Email: xttm@vinhphucit.gov.vn