Danh mục
Tất cả
Thẩm định điều chỉnh, bổ sung dự toán và thiết kế bản vẽ thi công

Ngày cập nhập:  31/8/2016

Tên thủ tục

Thẩm định điều chỉnh, bổ sung dự toán và thiết kế bản vẽ thi công

Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2. Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Công thương Vĩnh Phúc (16 Lý Thái Tổ - phường Đống Đa - thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc).
Thời gian nộp hồ sơ: Vào giờ làm việc tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ).
Bước 3. Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.
Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Bước 4. Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.
Bước 5. Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Công thương Vĩnh Phúc.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Công thương

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Tờ trình điều chỉnh, bổ sung dự toán và thiết kế bản vẽ thi công (tự viết)
- Quyết định phê duyệt dự án
- Kết quả thẩm định dự toán chưa điều chỉnh bổ sung
- Hồ sơ thẩm định dự toán chưa điều chỉnh bổ sung
- Hồ sơ bổ sung dự án đã điều chỉnh bổ sung
- Biên bản nghiệm thu hồ sơ điều chỉnh bổ sung giữa chủ đầu tư và đơn vị tư vấn
- Đĩa mềm dự toán đã điều chỉnh bổ sung
- Các biên bản khác có liên quan
- Tư cách pháp nhân của đơn vị tư vấn lập hồ sơ bổ sung
b) Số lượng hồ sơ:  02 (bộ)

Thời hạn giải quyết

 

Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương Vĩnh Phúc
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Kết quả thực hiện

Kết quả thẩm định

Lệ phí

Thu theo tỷ lệ % theo Văn bản 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không

Yêu cầu thực hiện

Không

Căn cứ pháp lý

Luật Điện lực ngày 03/12/2004
- Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực;
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/12/2009 của Chỉnh phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chỉnh phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
- Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
- Nghị định số 209/2005/NĐ-CP ngày 16/12/2004 về quản lý chất lượng công trình;
- Thông tư số: 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;
- Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 về việc điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng.
- Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 09/4/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Thông tư số 03;
- Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 20/6/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc điều chỉnh giá nguyên vật liệu và hợp đồng xây dựng.

Các file đính kèm

Không có file đính kèm

 

 
In bài này   Quay lại

Nộp hồ sơ tại đây

Gửi hồ sơ trực tuyến.
Tên hồ sơ (*)
Họ và tên người gửi HS (*)
Nơi làm việc (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Email (*)
Nội dung hồ sơ
File đính kèm

Thông tin chi tiết xin liên hệ

Bộ phận một cửa:
​Tel: 0211.3862.472 - Fax: 0211. 3862477

Cơ quan chủ quản: SỞ CÔNG THƯƠNG VĨNH PHÚC
Đơn vị phụ trách trang tin điện tử: TRUNG TÂM THÔNG TIN-XTTM
Địa chỉ: Phường Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
ĐT: 84211 3843 456 - Fax: 84-2113 843357
Email: xttm@vinhphucit.gov.vn