Danh mục
Tất cả
Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

Ngày cập nhập:  31/8/2016

Tên thủ tục

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

Trình tự thực hiện

Bước 1: Các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, đóng gói, kinh doanh sản phẩm: rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo quảng cáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (sau đây gọi là cơ sở) đăng ký hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm với Sở Công thương Vĩnh Phúc, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến bộ phận nhận và trả kết quả của Sở Công Thương.
(Địa chỉ: 16 Lý Thái Tổ, Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc)
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ trực tiếp: Tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ theo quy định).
Bước 3. Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ
+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì nhận hồ sơ, viết giấy biên nhận, hẹn trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả hồ sơ yêu cầu bổ sung.
Bước 4: Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc Cơ quan cấp Giấy xác nhận kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy xác nhận thông báo bằng văn bản cho cơ sở để hoàn chỉnh hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc cơ quan cấp Giấy xác nhận sẽ tổ chức thẩm định nội dung hồ sơ xin quảng cáo sản phẩm của cơ sở và thông báo kết quả thẩm định bằng văn bản cho cơ sở. 
Bước 5: Tổ chức nhận kết quả trực tiếp tại Sở Công Thương Vĩnh Phúc tại số 16, Lý Thái Tổ - Đống Đa - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc hoặc qua đường bưu điện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Công Thương Vĩnh Phúc
- Qua đường bưu điện

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:
Hồ sơ xin cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm đóng thành 01 quyển, gồm:
1. Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm; (theo mẫu);
2. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm còn hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền;
3. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp của cơ sở sản xuất kinh doanh;
4. Bản sao có chứng thực thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy (đối với sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật được ban hành và có hiệu lực) hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật tương ứng được ban hành và có hiệu lực);
5. Tài liệu khoa học chứng minh tính chất, công dụng của sản phẩm đúng như nội dung đăng ký quảng cáo;
6. Bản dự thảo nội dung dự kiến quảng cáo (video clip, hình ảnh, phóng sự, bài viết…);
7. Giấy ủy quyền quảng cáo hoặc hợp đồng thuê dịch vụ quảng cáo đối với trường hợp đăng ký xác nhận quảng cáo bởi người kinh doanh dịch vụ quảng cáo.
Toàn bộ tài liệu có trong hồ sơ phải có dấu của cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm.
* Trường hợp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đã được cấp nhưng bị mất, thất lạc hoặc bị hư hỏng, cơ sở phải có văn bản đề nghị cấp lại gửi tới cơ quan có thẩm quyền đã cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo để được xem xét cấp lại.
b) Số lượng hồ sơ: đóng thành 01 quyển

Thời hạn giải quyết

 

Cơ quan thực hiện

Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Vĩnh Phúc

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân

Kết quả thực hiện

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

Lệ phí

Phí thẩm định xét duyệt hò sơ đăng ký quảng cáo: 300.000đ/lần/sản phẩm.
- Lệ phí tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo: 50.000,đ/1 lần cấp/ 1 sản phẩm
(kèm theo Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ Tài chính).

Tên mẫu đơn, tờ khai

Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (Áp dụng đối với trường hợp đăng ký lần đầu, kèm theo Thông tư số 40/2012/TT-BC ngày 21/12/2012 của Bộ Công thương)
- Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (Áp dụng đối với trường hợp đăng ký lại, kèm theo Thông tư số 40/2012/TT-BC ngày 21/12/2012 của Bộ Công thương)

Yêu cầu thực hiện

Không

Căn cứ pháp lý

Luật An toàn thực phẩm năm 2010.
- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;
- Thông tư số 40/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 của Bộ Công Thương Quy định cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương..
- Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, nộp quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn  phẩm.

Các file đính kèm

Không có file đính kèm

 

 
In bài này   Quay lại

Nộp hồ sơ tại đây

Gửi hồ sơ trực tuyến.
Tên hồ sơ (*)
Họ và tên người gửi HS (*)
Nơi làm việc (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Email (*)
Nội dung hồ sơ
File đính kèm

Thông tin chi tiết xin liên hệ

Bộ phận một cửa:
​Tel: 0211.3862.472 - Fax: 0211. 3862477

Cơ quan chủ quản: SỞ CÔNG THƯƠNG VĨNH PHÚC
Đơn vị phụ trách trang tin điện tử: TRUNG TÂM THÔNG TIN-XTTM
Địa chỉ: Phường Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
ĐT: 84211 3843 456 - Fax: 84-2113 843357
Email: xttm@vinhphucit.gov.vn